Μερικές φορές η λύση σε ένα απλό πρόβλημα (πχ. πως θα φάμε την σούπα αν δεν έχουμε κουτάλι) είναι μπροστά σας.

Πρέπει απλά να βγάλετε προς τα έξω τον «Μαγκάιβερ» που κρύβετε μέσα σας και να αυτοσχεδιάσετε..

Αν θέλετε και άλλες λύσεις σε απλά προβλήματα πατήστε εδώ για το πρώτο μέρος..

Άλλοι 20 τρόποι να λύνετε απλά προβλήματα

 

Άλλοι 20 τρόποι να λύνετε απλά προβλήματα

 

Άλλοι 20 τρόποι να λύνετε απλά προβλήματα

 

Άλλοι 20 τρόποι να λύνετε απλά προβλήματα

 

Άλλοι 20 τρόποι να λύνετε απλά προβλήματα

 

Άλλοι 20 τρόποι να λύνετε απλά προβλήματα

 

Άλλοι 20 τρόποι να λύνετε απλά προβλήματα

 

Άλλοι 20 τρόποι να λύνετε απλά προβλήματα

 

Άλλοι 20 τρόποι να λύνετε απλά προβλήματα

 

Άλλοι 20 τρόποι να λύνετε απλά προβλήματα

 

Άλλοι 20 τρόποι να λύνετε απλά προβλήματα

 

Άλλοι 20 τρόποι να λύνετε απλά προβλήματα

 

Άλλοι 20 τρόποι να λύνετε απλά προβλήματα

 

Άλλοι 20 τρόποι να λύνετε απλά προβλήματα

 

Άλλοι 20 τρόποι να λύνετε απλά προβλήματα

 

Άλλοι 20 τρόποι να λύνετε απλά προβλήματα

 

Άλλοι 20 τρόποι να λύνετε απλά προβλήματα

 

Άλλοι 20 τρόποι να λύνετε απλά προβλήματα

 

Άλλοι 20 τρόποι να λύνετε απλά προβλήματα

 

Άλλοι 20 τρόποι να λύνετε απλά προβλήματα