Ένας κόσμος από χαρτί

Δύο Ρώσοι ο Alexei Lyapunov και η Lena Erlikh είναι ειδικοί στις δημιουργίες από χαρτί.

Κάθε έργο τους μια σκηνή βγαλμένη μέσα από την ζωή, με ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο χαρτί και χρώματα!

Ένας κόσμος από χαρτί

 

Ένας κόσμος από χαρτί

 

Ένας κόσμος από χαρτί

 

Ένας κόσμος από χαρτί

 

Ένας κόσμος από χαρτί

 

Ένας κόσμος από χαρτί

 

Ένας κόσμος από χαρτί

 

Ένας κόσμος από χαρτί

 

Ένας κόσμος από χαρτί

 

Ένας κόσμος από χαρτί

 

Ένας κόσμος από χαρτί

 

Ένας κόσμος από χαρτί

 

Ένας κόσμος από χαρτί

 

Ένας κόσμος από χαρτί

 

Ένας κόσμος από χαρτί

 

Ένας κόσμος από χαρτί

 

Ένας κόσμος από χαρτί

 

Ένας κόσμος από χαρτί

 

Ένας κόσμος από χαρτί

 

Ένας κόσμος από χαρτί

 

Ένας κόσμος από χαρτί

 

Ένας κόσμος από χαρτί

 

Ένας κόσμος από χαρτί