Ένας χρόνος σε μια φωτογραφία

Ο φωτογράφος Eirik Solheim εστίασε τον φωτογραφικό του φακό στο ίδιο σημείο κάθε μία ώρα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στη συνέχεια πήρε τις 3.888 καλύτερες εικόνες και τις ένωσε από αριστερά προς τα δεξιά με χρονολογική σειρά. Κάθε γραμμή είναι μια διαφορετική εικόνα.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι η ενδιαφέρουσα φωτογραφία που θα δείτε στην συνέχεια..

 

Ένας χρόνος σε μια φωτογραφία