Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

Ένα χαριτωμένο κορίτσι αποφάσισε να τραβάει μια νέα φωτογραφία τον εαυτό της κάθε μέρα για 4,5 χρόνια. Το παράξενο αυτό φωτογραφικό ημερολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει 500 φωτογραφίες της, το έκανε βίντεο και το ανέβασε στο Youtube. 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα το βίντεο της έχει 4155165 χτυπήματα! Δείτε μερικές (φυσικά..) από τις φωτογραφίες της..

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο

 

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο