Με μοναδικό εργαλείο τα χέρια του, ο καλλιτέχνης Johnson Tsang δημιουργεί κάτι τόσο εντυπωσιακό που μοιάζει σαν.. ψεύτικο. Μέσα σε 22 φωτογραφίες βλέπουμε βήμα βήμα την εκπληκτική μεταμόρφωση μιας μικρής ποσότητας πηλού σε κάτι που είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε..

 

dinfo.gr - Ένα μικρό κομμάτι πηλός μετατρέπεται σε κάτι που δεν φαντάζεστε!

dinfo.gr - Ένα μικρό κομμάτι πηλός μετατρέπεται σε κάτι που δεν φαντάζεστε!

dinfo.gr - Ένα μικρό κομμάτι πηλός μετατρέπεται σε κάτι που δεν φαντάζεστε!

dinfo.gr - Ένα μικρό κομμάτι πηλός μετατρέπεται σε κάτι που δεν φαντάζεστε!

dinfo.gr - Ένα μικρό κομμάτι πηλός μετατρέπεται σε κάτι που δεν φαντάζεστε!

dinfo.gr - Ένα μικρό κομμάτι πηλός μετατρέπεται σε κάτι που δεν φαντάζεστε!

dinfo.gr - Ένα μικρό κομμάτι πηλός μετατρέπεται σε κάτι που δεν φαντάζεστε!

dinfo.gr - Ένα μικρό κομμάτι πηλός μετατρέπεται σε κάτι που δεν φαντάζεστε!

dinfo.gr - Ένα μικρό κομμάτι πηλός μετατρέπεται σε κάτι που δεν φαντάζεστε!

dinfo.gr - Ένα μικρό κομμάτι πηλός μετατρέπεται σε κάτι που δεν φαντάζεστε!

dinfo.gr - Ένα μικρό κομμάτι πηλός μετατρέπεται σε κάτι που δεν φαντάζεστε!

dinfo.gr - Ένα μικρό κομμάτι πηλός μετατρέπεται σε κάτι που δεν φαντάζεστε!

dinfo.gr - Ένα μικρό κομμάτι πηλός μετατρέπεται σε κάτι που δεν φαντάζεστε!

dinfo.gr - Ένα μικρό κομμάτι πηλός μετατρέπεται σε κάτι που δεν φαντάζεστε!

dinfo.gr - Ένα μικρό κομμάτι πηλός μετατρέπεται σε κάτι που δεν φαντάζεστε!

dinfo.gr - Ένα μικρό κομμάτι πηλός μετατρέπεται σε κάτι που δεν φαντάζεστε!

dinfo.gr - Ένα μικρό κομμάτι πηλός μετατρέπεται σε κάτι που δεν φαντάζεστε!

dinfo.gr - Ένα μικρό κομμάτι πηλός μετατρέπεται σε κάτι που δεν φαντάζεστε!

dinfo.gr - Ένα μικρό κομμάτι πηλός μετατρέπεται σε κάτι που δεν φαντάζεστε!

dinfo.gr - Ένα μικρό κομμάτι πηλός μετατρέπεται σε κάτι που δεν φαντάζεστε!

dinfo.gr - Ένα μικρό κομμάτι πηλός μετατρέπεται σε κάτι που δεν φαντάζεστε!

dinfo.gr - Ένα μικρό κομμάτι πηλός μετατρέπεται σε κάτι που δεν φαντάζεστε!