Ένα μωρό γεννιέται..

Εγκυμοσύνη είναι η διαδικασία κατά την οποία μία γυναίκα φέρει ένα γονιμοποιημένο ωάριο, το οποίο αναπτύσσεται κι εξελίσσεται μέσα της και διαρκεί μέχρι και τη γέννηση του βρέφους. Μία φυσιολογική εγκυμοσύνη διαρκεί περίπου 40 εβδομάδες από τον τελευταίο γυναικείο κύκλο (ή 38 εβδομάδες μετά τη γονιμοποίηση του ωαρίου).

Το έμβρυο βρίσκεται μέσα στη μήτρα σε μια μεμβράνη σε σχήμα σάκου, τον αμνιακό σάκο, και κολυμπάει σε ένα υγρό, το αμνιακό υγρό. Το μόνο που κρατάει άμεσα συνδεδεμένο το έμβρυο στη μητέρα είναι ο ομφάλιος λώρος από τον οποίο προκύπτει ο ομφαλός. Έτσι, το έμβρυο διατηρείται προστατευμένο μέχρι να αναπτύξει όλες τις απαραίτητες ικανότητες προκειμένου να επιβιώσει.

Αν και το έμβρυο δεν έχει άμεση επαφή με το περιβάλλον εκτός της μητέρας, ούτε έχει αναπτύξει πλήρως τις αισθήσεις του, μπορεί να λάβει κάποια ερεθίσματα. Η φυσιολογική του ανάπτυξη εξαρτάται από το τρόπο ζωής της μητέρας, τη σωματική και ψυχική της κατάσταση, μπορεί να αντιληφθεί χάδια ή κινήσεις στην κοιλιά της μητέρας και να ακούσει τις φωνές και τους θορύβους του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Δείτε όλη την μαγική διαδικασία μέσα από τις εντυπωσιακές μάκρο φωτογραφίες του Lennart Nilsson..
Το σπέρμα στη σάλπιγγα

Ένα μωρό γεννιέται..

 

Ένα μωρό γεννιέται..

 

Ένα μωρό γεννιέται..

 

Ένα μωρό γεννιέται..

 

Ένα μωρό γεννιέται..

 

Ένα μωρό γεννιέται..

 

Ένα μωρό γεννιέται..
Σε 5-6 ημέρες

Ένα μωρό γεννιέται..
Σε 8 ημέρες

Ένα μωρό γεννιέται..

 

Ένα μωρό γεννιέται..
Σε 24 ημέρες

Ένα μωρό γεννιέται..
4 εβδομάδες

Ένα μωρό γεννιέται..
4,5 εβδομάδες

Ένα μωρό γεννιέται..
5 εβδομάδες

Ένα μωρό γεννιέται..
40 ημέρες

Ένα μωρό γεννιέται..

 

Ένα μωρό γεννιέται..
10 εβδομάδες

Ένα μωρό γεννιέται..
16 εβδομάδες

Ένα μωρό γεννιέται..

 

Ένα μωρό γεννιέται..
18 εβδομάδες

Ένα μωρό γεννιέται..
19 εβδομάδες

Ένα μωρό γεννιέται..
20 εβδομάδες

Ένα μωρό γεννιέται..
24 εβδομάδες

Ένα μωρό γεννιέται..
26 εβδομάδες

Ένα μωρό γεννιέται..


36 εβδομάδες

Ένα μωρό γεννιέται..