Ένα παράξενο χωριό στο Αφγανιστάν

Σύμφωνα με την περιγραφή που συνοδεύει τις εικόνες που θα δείτε στην συνέχεια πρόκειται για ένα χωριό στο Αφγανιστάν.

Όπως θα δείτε και εσείς πρόκειται για μια μικρή αλλά κανονική πόλη, με σπίτια, σκαλοπάτια, γέφυρες. Όλα σκαλισμένα πάνω στην πλαγιά ενός λόφου.


Ένα παράξενο χωριό στο Αφγανιστάν

Ένα παράξενο χωριό στο Αφγανιστάν

Ένα παράξενο χωριό στο Αφγανιστάν

Ένα παράξενο χωριό στο Αφγανιστάν

Ένα παράξενο χωριό στο Αφγανιστάν

Ένα παράξενο χωριό στο Αφγανιστάν

Ένα παράξενο χωριό στο Αφγανιστάν

Ένα παράξενο χωριό στο Αφγανιστάν

Ένα παράξενο χωριό στο Αφγανιστάν

Ένα παράξενο χωριό στο Αφγανιστάν

Ένα παράξενο χωριό στο Αφγανιστάν

Ένα παράξενο χωριό στο Αφγανιστάν

Ένα παράξενο χωριό στο Αφγανιστάν

Ένα παράξενο χωριό στο Αφγανιστάν

Ένα παράξενο χωριό στο Αφγανιστάν

Ένα παράξενο χωριό στο Αφγανιστάν

Ένα παράξενο χωριό στο Αφγανιστάν

Ένα παράξενο χωριό στο Αφγανιστάν

Ένα παράξενο χωριό στο Αφγανιστάν