Μόλις μετακομίσατε στο νέο σας σπίτι! Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχετε αρκετά χρήματα για να αγοράσετε έπιπλα.. Τι θα κάνετε;

Μπορείτε να φτιάξετε δικά σας, έστω και προσωρινά μέχρι να πάρετε άλλα.. Τα χαρτόνια της μετακόμισης είναι το κατάλληλο υλικό…

 

Έπιπλα από χαρτόνι!

 

Έπιπλα από χαρτόνι!

 

Έπιπλα από χαρτόνι!

 

Έπιπλα από χαρτόνι!

 

Έπιπλα από χαρτόνι!

 

Έπιπλα από χαρτόνι!

 

Έπιπλα από χαρτόνι!

 

Έπιπλα από χαρτόνι!

 

Έπιπλα από χαρτόνι!

 

Έπιπλα από χαρτόνι!

 

Έπιπλα από χαρτόνι!

 

Έπιπλα από χαρτόνι!

 

Έπιπλα από χαρτόνι!

 

Έπιπλα από χαρτόνι!

 

Έπιπλα από χαρτόνι!

 

Έπιπλα από χαρτόνι!