Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

Δεν είναι μόνο αρκετές φωτογραφίες που έχουν πλάκα. Κάποιοι, όπως θα δείτε, φωτογραφίζουν τους φωτογράφους.. και αυτές οι φωτογραφίες έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον!

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους

 

Έχουν και οι φωτογράφοι την πλάκα τους