Έβαλαν Αμερικανούς να τοποθετήσουν τις Ευρωπαϊκές χώρες σε ένα άδειο χάρτη. Δείτε τις απαντήσεις τους..

Σε έρευνα που έγινε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, Αμερικανοί κλήθηκαν να συμπληρώσουν πάνω σε ένα χάρτη της Ευρώπης τα ονόματα των χωρών που την απαρτίζουν. Δυστυχώς οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες μάλλον δεν τα πήγαν και τόσο καλά.

Το περίεργο είναι ότι αν και η πλειοψηφία δεν φαίνεται να γνωρίζει ακριβώς που βρίσκεται η Ελλάδα, φαίνεται να γνωρίζει με ακρίβεια από που κατάγεται ο θρυλικός.. Μπόρατ.

 

dinfo.gr - Αμερικανοί προσπαθούν να συμπληρώσουν τις χώρες στο χάρτη της Ευρώπης

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν

dinfo.gr - Αμερικανοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο χάρτη. Δείτε τι απάντησαν