Αυτό που ζωγραφίζει αυτός ο καλλιτέχνης δεν μοιάζει να έχει νόημα. Μέχρι που το γυρίζει ανάποδα..

Όταν αρχικά δείτε αυτόν τον καλλιτέχνη να ζωγραφίζει στο δρόμο θα πιστέψετε ότι φτιάχνει κάτι χωρίς λογική, κάτι αφηρημένο.

Αυτό που ζωγραφίζει αυτός ο καλλιτέχνης δεν μοιάζει να έχει νόημα. Μέχρι που το γυρίζει ανάποδα..

Όλα αυτά βέβαια μέχρι τη στιγμή που θα αποφασίσει να γυρίσει τον πίνακα του ανάποδα..