Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

Ο Robert The με την δουλειά του “book works” παίρνει βιβλία και με αυτά δημιουργεί μικρά έργα τέχνης. Ο Αμερικανός καλλιτέχνης και μαθηματικός με το παράξενο όνομα, ασχολείται με το συγκεκριμένο είδος τέχνης αρκετά χρόνια.

Τα έργα του βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές συλλογές και εκτίθενται σε πολλά μοντέρνα μουσεία σε όλο τον κόσμο.

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..

 

 

 

Βιβλία, αλλά όχι για διάβασμα..