Γλυπτά από αιωρούμενα κουμπιά

Ο καλλιτέχνης Augusto Esquivel από το Μαϊάμι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ο «βασιλιάς των κουμπιών».. Χρησιμοποιώντας χιλιάδες κουμπιά δημιουργεί απίστευτα τρισδιάστατα γλυπτά.

Τα αιωρούμενα γλυπτά έχουν την ίδια μορφή με τα αντικείμενα που μιμούνται, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν μια αίσθηση αστάθειας και ψευδαίσθησης μαζί.

Τα γλυπτά του έχουν σχήματα λουλουδιών, μουσικών οργάνων, πυροσβεστικών κρουνών, άλλα και άλλων καθημερινών αντικείμενων.

 

Γλυπτά από αιωρούμενα κουμπιά

 

Γλυπτά από αιωρούμενα κουμπιά

 

Γλυπτά από αιωρούμενα κουμπιά

 

Γλυπτά από αιωρούμενα κουμπιά

 

Γλυπτά από αιωρούμενα κουμπιά

 

Γλυπτά από αιωρούμενα κουμπιά

 

Γλυπτά από αιωρούμενα κουμπιά

 

Γλυπτά από αιωρούμενα κουμπιά

 

Γλυπτά από αιωρούμενα κουμπιά

 

Γλυπτά από αιωρούμενα κουμπιά

 

Γλυπτά από αιωρούμενα κουμπιά

 

Γλυπτά από αιωρούμενα κουμπιά