Γλυπτά από εξαρτήματα γραφομηχανής

Ο Jeremy Mayer δημιουργεί εξαιρετικά λεπτομερή γλυπτά ανθρώπων και ζώων χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο παλιά εξαρτήματα γραφομηχανής.

Ο καλλιτέχνης με έδρα την Καλιφόρνια δεν χρησιμοποιεί κόλλα και δεν χρησιμοποιεί τεχνικές συγκόλλησης για να πετύχει αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα.

 

Γλυπτά από εξαρτήματα γραφομηχανής

 

Γλυπτά από εξαρτήματα γραφομηχανής

 

Γλυπτά από εξαρτήματα γραφομηχανής

 

Γλυπτά από εξαρτήματα γραφομηχανής

 

Γλυπτά από εξαρτήματα γραφομηχανής

 

Γλυπτά από εξαρτήματα γραφομηχανής

 

Γλυπτά από εξαρτήματα γραφομηχανής

 

Γλυπτά από εξαρτήματα γραφομηχανής

 

Γλυπτά από εξαρτήματα γραφομηχανής

 

Γλυπτά από εξαρτήματα γραφομηχανής

 

Γλυπτά από εξαρτήματα γραφομηχανής

 

Γλυπτά από εξαρτήματα γραφομηχανής

 

Γλυπτά από εξαρτήματα γραφομηχανής

 

Γλυπτά από εξαρτήματα γραφομηχανής

 

Γλυπτά από εξαρτήματα γραφομηχανής

 

Γλυπτά από εξαρτήματα γραφομηχανής

 

Γλυπτά από εξαρτήματα γραφομηχανής

 

Γλυπτά από εξαρτήματα γραφομηχανής