Γραφεία Google vs γραφεία Yahoo

Αν σας δίνονταν η ευκαιρία, σε ποια από τις δυο εταιρίες θα επιλέγατε να εργαστείτε; Google ή Yahoo;

Εμείς για να σας βοηθήσουμε θα σας κάνουμε μια μικρή φωτογραφική ξενάγηση στα γραφεία και των δύο.
Η επιλογή είναι δική σας..

Google

Google

Google

Google

Google

Google

Google

Google

Google

Google

yahoo

yahoo

yahoo

yahoo

yahoo

yahoo

yahoo

yahoo

yahoo

yahoo