Εκπληκτική τέχνη του δρόμου

Η τέχνη του δρόμου (Street Art) είναι κάθε μορφή τέχνης που αναπτύσσεται γενικά σε δημόσιους χώρους και περισσότερο σε δρόμους.

Ο όρος μπορεί να συμπεριλάβει τα Graffiti, Stencil, Sticker art, Wheatpasting and Street poster art, Video projection, παραποίηση ενός έργου τέχνης ή των σημάτων ενός δρόμου.

Τα κίνητρα που παρακινούν τους Street Artists ποικίλουν.  Άλλοι Street Artists απλά βλέπουν σημεία της πόλης διαθέσιμα για προσωπική έκφραση,ενώ άλλοι μπορεί να εκτιμούν τα ρίσκα κ τις προκλήσεις που συνδέονται με την παράνομη τέχνη.

Σε προηγούμενο θέμα είχαμε ασχοληθεί με το Graffiti. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις υπόλοιπες μορφές της τέχνης του δρόμου..