Εκπληκτική τέχνη του δρόμου

Η τέχνη του δρόμου (Street Art) είναι κάθε μορφή τέχνης που αναπτύσσεται γενικά σε δημόσιους χώρους και περισσότερο σε δρόμους.

Ο όρος μπορεί να συμπεριλάβει τα Graffiti, Stencil, Sticker art, Wheatpasting and Street poster art, Video projection, παραποίηση ενός έργου τέχνης ή των σημάτων ενός δρόμου.

Τα κίνητρα που παρακινούν τους Street Artists ποικίλουν.  Άλλοι Street Artists απλά βλέπουν σημεία της πόλης διαθέσιμα για προσωπική έκφραση,ενώ άλλοι μπορεί να εκτιμούν τα ρίσκα κ τις προκλήσεις που συνδέονται με την παράνομη τέχνη.

Σε προηγούμενο θέμα είχαμε ασχοληθεί με το Graffiti. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις υπόλοιπες μορφές της τέχνης του δρόμου..

Ακολουθήστε μας στο Facebook: