Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

Οι καλλιέργειες ρυζιού που θα δείτε στην συνέχεια δεν δημιουργήθηκαν πρόσφατα. Υπάρχουν τουλάχιστον εδώ και 2000 χρόνια!

Βρίσκονται στα βουνά της Ιφουγκάο στις Φιλιππίνες και  χαρακτηρίζονται ως το«όγδοο θαύμα του κόσμου ».  Χτίστηκαν λιγότερο με την βοήθεια εξοπλισμού, και περισσότερο με χειρωνακτική εργασία.

Οι «βεράντες» όπως χαρακτηρίζονται βρίσκονται περίπου 1500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και καλύπτουν 10.360 τετραγωνικά χιλιόμετρα (περίπου 4000 τετραγωνικά μίλια) της βουνοπλαγιάς.Ποτίζονται από ένα αρχαίο σύστημα άρδευσης που μεταφέρει νερό από τα γειτονικά τροπικά δάση.

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού

 

Εντυπωσιακές καλλιέργειες ρυζιού