Εργαζόμενοι ζογκλέρ

Στην Ινδία ο χρόνος είναι χρήμα. Έτσι οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση θα πρέπει να είναι αρκετά γρήγοροι για να κρατήσουν όλους τους πελάτες..