Μια γάτα πλησιάζει με αργά, προσεκτικά βήματα προς τους υαλοκαθαριστήρες ενός αυτοκινήτου για να τους περιεργαστεί.. Όταν ξαφνικά αυτοί ενεργοποιούνται, ο φόβος της γάτας την εκτοξεύει πολλά μέτρα μακρυά!

Η αντίδραση γάτας στους υαλοκαθαριστήρες