Η βασική διαφορά πλούσιων και φτωχών

Τελικά τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία;

 

Πλούσιοι και φτωχοί