Ακόμα και οι πιο ισχυροί ξεκίνησαν από τα χαμηλά.. Μια ρύση που δεν ισχύει μόνο για τους ανθρώπους αλλά και για τις ιστοσελίδες. Διάσημες ιστοσελίδες, γίγαντες σήμερα, όπως το Amazon, το YouTube, το Facebook και το Twitter κάποτε είχαν μια βαρετή, μονότονη εμφάνιση με άσχημα λογότυπα.

Ελάτε να γυρίσουμε μαζί πίσω στο χρόνο και να θυμηθούμε πως ήταν οι μεγάλοι του Ίντερνετ στο ξεκίνημα τους..

 

Facebook.com (2004)

Η εμφάνιση των μεγαλύτερων ιστοσελίδων στο ξεκίνημα τους

 

Yahoo.com (1995)

Η εμφάνιση των μεγαλύτερων ιστοσελίδων στο ξεκίνημα τους

 

Amazon.com (1995)

Η εμφάνιση των μεγαλύτερων ιστοσελίδων στο ξεκίνημα τους

 

Twitter.com (2006)

Η εμφάνιση των μεγαλύτερων ιστοσελίδων στο ξεκίνημα τους

 

 

NyTimes.com (1996)

Η εμφάνιση των μεγαλύτερων ιστοσελίδων στο ξεκίνημα τους

 

MySpace.com (2003)

Η εμφάνιση των μεγαλύτερων ιστοσελίδων στο ξεκίνημα τους

 

Mashable.com (2005)

Η εμφάνιση των μεγαλύτερων ιστοσελίδων στο ξεκίνημα τους

 

 

Wikipedia.org (2001)

Η εμφάνιση των μεγαλύτερων ιστοσελίδων στο ξεκίνημα τους

 

Apple.com (1996)

Η εμφάνιση των μεγαλύτερων ιστοσελίδων στο ξεκίνημα τους

 

Microsoft.com (1996)

Η εμφάνιση των μεγαλύτερων ιστοσελίδων στο ξεκίνημα τους

 

Google.com (1998)

Η εμφάνιση των μεγαλύτερων ιστοσελίδων στο ξεκίνημα τους

 

Youtube.com (2005)

Η εμφάνιση των μεγαλύτερων ιστοσελίδων στο ξεκίνημα τους