Η ζωή μια σύγχρονης εργαζόμενης γυναίκας

Η ζωή μια σύγχρονης εργαζόμενης γυναίκας μπορεί να γίνει κουραστική και μονότονη πολλές φορές.

Ειδικά αν είναι έξι χρονών…