Η τεχνική Bokeh στην φωτογραφία

Ο όρος Bokeh προέρχεται από ιαπωνική λέξη που σημαίνει “θαμπάδα.” Στη φωτογραφία, με τον όρο Bokeh εννοούμε το «θόλωμα» σε περιοχές εκτός εστίασης.

Η τεχνική αυτή γίνεται συνήθως για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο κύριο θέμα της φωτογραφίας. Φακός εκτροπές και το διάφραγμα του φακού είναι τα σημαντικότερα για να επιτευχθεί μια επιτυχημένη bokeh φωτογραφία.

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh

 

Φωτογραφίες με την τεχνική Bokeh