Και η Βενετία συνεχίζει να βυθίζεται..

Οι ειδικοί του Ιδρύματος Ωκεανογραφίας Scripps και της ιταλικής εταιρείας δορυφορικών μετρήσεων Tele-Rilevamento Europa, μελετώντας τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα, ανακάλυψαν ότι η Βενετία όχι μόνο συνεχίζει να βουλιάζει αλλά εμφανίζει και μια κλίση προς τα ανατολικά.

Η “πλωτή πόλη” βυθίζεται στο νερό σε ποσοστό περίπου 2 χιλιοστά ανά έτος, που  σε συνδυασμό με την άνοδο των υδάτων λόγω της κλιματικής αλλαγής η συνολική αύξηση της στάθμης του θαλασσινού νερού ξεπερνά τα τέσσερα χιλιοστά τον χρόνο.

Αλλά υπάρχει ακόμα ελπίδα για την πόλη.Ένα σχέδιο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει ήδη δρομολογηθεί. Η δημιουργία ενός συστήματος προστατευτικών «υδάτινων» πυλών (σύστημα MOSE) θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

 

Και η Βενετία συνεχίζει να βουλιάζει..

 

Και η Βενετία συνεχίζει να βουλιάζει..

 

Και η Βενετία συνεχίζει να βουλιάζει..

 

Και η Βενετία συνεχίζει να βουλιάζει..

 

Και η Βενετία συνεχίζει να βουλιάζει..

 

Και η Βενετία συνεχίζει να βουλιάζει..

 

Και η Βενετία συνεχίζει να βουλιάζει..

 

Και η Βενετία συνεχίζει να βουλιάζει..

 

Και η Βενετία συνεχίζει να βουλιάζει..

 

Και η Βενετία συνεχίζει να βουλιάζει..

 

Και η Βενετία συνεχίζει να βουλιάζει..

 

Και η Βενετία συνεχίζει να βουλιάζει..

 

Και η Βενετία συνεχίζει να βουλιάζει..

 

Και η Βενετία συνεχίζει να βουλιάζει..

 

Και η Βενετία συνεχίζει να βουλιάζει..

 

Και η Βενετία συνεχίζει να βουλιάζει..

 

Και η Βενετία συνεχίζει να βουλιάζει..

 

Και η Βενετία συνεχίζει να βουλιάζει..

 

Και η Βενετία συνεχίζει να βουλιάζει..

 

Και η Βενετία συνεχίζει να βουλιάζει..

 

Και η Βενετία συνεχίζει να βουλιάζει..