Κρυφά δωμάτια πανικού

Το δωμάτιο πανικού είναι ένας μικρός χώρος συνήθως κατασκευασμένος από μπετόν και εξοπλισμένος με ατσάλινη πόρτα έχοντας σκοπό την προστασία των ενοίκων σε περίπτωση κινδύνου.

Το δωμάτιο πανικού τις περισσότερες φορές είναι κρυφό, όπως επίσης κρυφή είναι και η είσοδος που οδηγεί σε αυτό..

Δωμάτια Πανικού

Δωμάτια Πανικού

Δωμάτια Πανικού

Δωμάτια Πανικού

Δωμάτια Πανικού

Δωμάτια Πανικού

Δωμάτια Πανικού

Δωμάτια Πανικού

Δωμάτια Πανικού

Δωμάτια Πανικού

Δωμάτια Πανικού

Δωμάτια Πανικού

Δωμάτια Πανικού

Δωμάτια Πανικού

Δωμάτια Πανικού

Δωμάτια Πανικού

Δωμάτια Πανικού

Δωμάτια Πανικού

Δωμάτια Πανικού

Δωμάτια Πανικού