Μουσείο Μπαχαρικών στο Αμβούργο

Το πρωτότυπο μουσείο μπαχαρικών στεγάζεται σε μια παλιά αποθήκη 350 τ.μ. στο Αμβούργο της Γερμανίας.
Τα εκθέματα παρουσιάζουν την πορεία των μπαχαρικών από την καλλιέργεια έως και την τελική τους μορφή.

Οι επισκέπτες του μουσείου μπορούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για περίπου 50 είδη μπαχαρικών από όλο τον κόσμο. Μπορούν να τα αγγίξουν, να τα μυρίσουν αλλά να τα δοκιμάσουν.

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών

Μουσείο Μπαχαρικών