Μόνο στο Μονακό!

Μόνο στο Μονακό μπορείς να το δεις αυτό… Μια γυναίκα οδηγός μιας Bentley προκαλεί ατύχημα στο οποίο εμπλέκονται επίσης  μια Aston Martin, μια Mercedes, μια Ferrari και μια Porsche!!

 

Μόνο στο Μονακό!

 

Μόνο στο Μονακό!

 

Μόνο στο Μονακό!

 

Μόνο στο Μονακό!

 

Μόνο στο Μονακό!

 

Μόνο στο Μονακό!

 

Μόνο στο Μονακό!

 

Μόνο στο Μονακό!

 

Μόνο στο Μονακό!