Όσο και να προσπαθούν δεν γίνεται.. δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις γυναίκες μοντέλα.

Τελικά οι άντρες δεν κάνουν για να παρουσιάζουν  αυτοκίνητα στις εκθέσεις…

Να γιατί οι άντρες δεν κάνουν για μοντέλα!

Να γιατί οι άντρες δεν κάνουν για μοντέλα!

Να γιατί οι άντρες δεν κάνουν για μοντέλα!

Να γιατί οι άντρες δεν κάνουν για μοντέλα!

Να γιατί οι άντρες δεν κάνουν για μοντέλα!

Να γιατί οι άντρες δεν κάνουν για μοντέλα!

Να γιατί οι άντρες δεν κάνουν για μοντέλα!

Να γιατί οι άντρες δεν κάνουν για μοντέλα!

Να γιατί οι άντρες δεν κάνουν για μοντέλα!

Να γιατί οι άντρες δεν κάνουν για μοντέλα!

Να γιατί οι άντρες δεν κάνουν για μοντέλα!

Να γιατί οι άντρες δεν κάνουν για μοντέλα!

Να γιατί οι άντρες δεν κάνουν για μοντέλα!

Να γιατί οι άντρες δεν κάνουν για μοντέλα!