Με τον όρο βανδαλισμός εννοούμε την καταστροφή οποιουδήποτε δημοσίου έργου κοινής ωφέλειας. Ο βανδαλισμός φυσικά και είναι παράνομος και συνήθως τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο.

Υπάρχουν όμως μερικές περιπτώσεις που η παρέμβαση σε μια πινακίδα ή σε μια αφίσα είναι έξυπνη και προκαλεί άφθονο γέλιο! Ας δούμε μερικές από αυτές…

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων

Ξεκαρδιστικές καταστροφές πινακίδων