Οι 10 πιο εντυπωσιακές κινητές γέφυρες

 Μια κινητή γέφυρα είναι μια κανονική γέφυρα για πεζούς και αυτοκίνητα που σηκώνεται ή ανοίγει για να επιτρέψει τη διέλευση (συνήθως) μικρών ή και μεγάλων πλοίων. Ένα πλεονέκτημα της κατασκευής κινητών γεφυρών είναι το χαμηλό κόστος. Το κύριο μειονέκτημα της όμως είναι ότι η κυκλοφορία στη γέφυρα πρέπει να διακόπτεται όποτε αυτή ανοίγει για να περάσει κάποιο πλοίο.

Κινητές γέφυρες υπάρχουν παντού, ακόμη και στην Ελλάδα. Από όλες όμως, 10 είναι αυτές που ξεχωρίζουν για τον εντυπωσιακό σχεδιασμό τους αλλά και για την μοναδική λειτουργία τους..

 

1. Gateshead Millennium Bridge, Βρετανία
dinfo.gr - Οι 10 πιο εντυπωσιακές κινητές γέφυρες
dinfo.gr - Οι 10 πιο εντυπωσιακές κινητές γέφυρες
2. Slauerhoffbrug, Ολλανδία
dinfo.gr - Οι 10 πιο εντυπωσιακές κινητές γέφυρες
dinfo.gr - Οι 10 πιο εντυπωσιακές κινητές γέφυρες
3. Pont Jacques Chaban-Delmas, Γαλλία
dinfo.gr - Οι 10 πιο εντυπωσιακές κινητές γέφυρες
dinfo.gr - Οι 10 πιο εντυπωσιακές κινητές γέφυρες
4. Vizcaya Bridge, Ισπανία
dinfo.gr - Οι 10 πιο εντυπωσιακές κινητές γέφυρες
dinfo.gr - Οι 10 πιο εντυπωσιακές κινητές γέφυρες
5. Puente de la Mujer, Αργεντινή
dinfo.gr - Οι 10 πιο εντυπωσιακές κινητές γέφυρες
dinfo.gr - Οι 10 πιο εντυπωσιακές κινητές γέφυρες
6. River Hull Footbridge, Βρετανία
dinfo.gr - Οι 10 πιο εντυπωσιακές κινητές γέφυρες
dinfo.gr - Οι 10 πιο εντυπωσιακές κινητές γέφυρες
7. Hörn, Γερμανία
dinfo.gr - Οι 10 πιο εντυπωσιακές κινητές γέφυρες
dinfo.gr - Οι 10 πιο εντυπωσιακές κινητές γέφυρες
8. Foryd Harbour, Βρετανία
dinfo.gr - Οι 10 πιο εντυπωσιακές κινητές γέφυρες
dinfo.gr - Οι 10 πιο εντυπωσιακές κινητές γέφυρες
9. Ισθμός Κορίνθου, Ελλάδα
dinfo.gr - Οι 10 πιο εντυπωσιακές κινητές γέφυρες
dinfo.gr - Οι 10 πιο εντυπωσιακές κινητές γέφυρες
10. El Ferdan Railway Bridge, Αίγυπτος

dinfo.gr - Οι 10 πιο εντυπωσιακές κινητές γέφυρες

dinfo.gr - Οι 10 πιο εντυπωσιακές κινητές γέφυρες