Ένα μοναδικό αρχείο από το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών ΕΙΕ το οποίο περιέχει  όλα τα αξιόλογα κτίρια της Αθήνας.

Ολόκληρος ο αρχιτεκτονικός πλούτος της Αθήνας με ένα κλικ

Αν κάνετε κλικ πάνω στο όνομα του κτιρίου, εμφανίζεται φωτογραφία και πληροφορίες για την ιστορία του.

Διαφήμιση
 
 
 
Διαφήμιση