Ο νυχτερινός ουρανός από τον Luc Perrot

Ο Γάλλος φωτογράφος Luc Perrot αιχμαλωτίζει την ομορφιά του απέραντου νυχτερινού ουρανού με την κάμερα του..

 

Ο νυχτερινός ουρανός από τον Luc Perrot

 

Ο νυχτερινός ουρανός από τον Luc Perrot

 

Ο νυχτερινός ουρανός από τον Luc Perrot

 

Ο νυχτερινός ουρανός από τον Luc Perrot


Ο νυχτερινός ουρανός από τον Luc Perrot

 

Ο νυχτερινός ουρανός από τον Luc Perrot

 

Ο νυχτερινός ουρανός από τον Luc Perrot

 

Νυχτερινός ουρανός από τον Luc Perrot

 

Νυχτερινός ουρανός από τον Luc Perrot

 

Νυχτερινός ουρανός από τον Luc Perrot

 

Νυχτερινός ουρανός από τον Luc Perrot

 

Νυχτερινός ουρανός από τον Luc Perrot