Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη και μας τον παρουσιάζει μέσα από τις φωτογραφίες του ο Michael Anderson. Ο ίδιος στην παρουσίαση της δουλειάς του αναφέρει:

“Παίρνω φωτογραφίες για να καθορίσω τις εμπειρίες μου από τα μέρη που επισκέφτηκα, και να τις μοιραστώ, με τους φίλους μου και όλους τους επίδοξους αλήτες και τους μοναχικούς πεζοπόρους που επιθυμούν να ταξιδέψουν στον κόσμο σε μία ημέρα. Είναι δύσκολο να σας περιγράψω την γοητεία των θαυμάτων των τοπίων της γης και των πολιτισμών. Μέσα στις φωτογραφίες μου θα δείτε τα μέρη που υπήρχαν στο δικά μου παιδικά όνειρα.”

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη

 

Ο παράδεισος βρίσκεται στην Γη