Ο υπάλληλος του μήνα

Ο υπάλληλος του μήνα δεν κοιμάται ποτέ την ώρα που δουλεύει.. απλά ξεκουράζει τα μάτια του..