Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

Σε αυτό το θέμα «Τα 25 πιο παράξενα αγάλματα του κόσμου«, είχαμε βρεί και σας είχαμε παρουσιάσει μια λίστα με  25 από τα πιο παράξενα αγάλματα που υπάρχουν στον κόσμο μας.

Σήμερα συνεχίζοντας σας παρουσιάζουμε άλλα 31 παράξενα αγάλματα… Μερικά από αυτά είναι να απορεί κανείς με ποια λογική δημιουργήθηκαν!

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)

 

Παράξενα αγάλματα (Νο 2)