Η εκπομπή “My Strange Addiction” του καναλιού TLC αφηγείται τις συναρπαστικές ιστορίες ατόμων με παράξενους εθισμούς.Η εκπομπή ακολουθεί τους ανθρώπους με τους πρωτότυπους εθισμούς  καθώς αποκαλύπτουν τις παράξενες εξαρτήσεις τους, την σχέση τους με τους φίλους τους και την οικογένεια τους. Στην εκπομπή συμμετέχουν εμπειρογνώμονες που προσπαθούν να κατανοήσουν τις αιτίες της μοναδικής συμπεριφοράς τους.
Δείτε μερικές παράξενες ιστορίες ανθρώπων που συμμετείχαν κατά καιρούς στο τηλεοπτικό πρόγραμμα..
1Παράξενοι εθισμοί
2“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
3“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
4“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
5“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
6“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
7“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
8“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
9“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
10“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
11“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
12“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
13“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
14“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
15“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
16“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
17“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
18“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
19“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
20“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
21“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
22“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
23“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
24“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
25“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
26“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
27“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
28“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
29“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
30“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
31“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
32“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
33“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
34“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
35“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear
36“My Strange Addiction” Screen Captions That Will Fill You With Fear