Παραφορτωμένα ποδήλατα

Στην Κίνα, τα ποδήλατα είναι παντού! Χρησιμεύουν για τις μετακινήσεις των πολιτών αλλά και για τις ακραίες περιπτώσεις που οι Κινέζοι θα πρέπει να μεταφέρουν κάτι πολύ βαρύ ή πολύ ογκώδες.

Ελαστικά, σκουπίδια, τίποτα δεν είναι τόσο βαρύ ή τόσο μεγάλο για να μην χωρέσει σε ένα ποδήλατο.

Αρκεί βέβαια να υπάρχει το σωστό μέγεθος σχοινιού για να το κρατήσει..

Παραφορτωμένα ποδήλατα

Παραφορτωμένα ποδήλατα

Παραφορτωμένα ποδήλατα

Παραφορτωμένα ποδήλατα

Παραφορτωμένα ποδήλατα

Παραφορτωμένα ποδήλατα

Παραφορτωμένα ποδήλατα

Παραφορτωμένα ποδήλατα

Παραφορτωμένα ποδήλατα

Παραφορτωμένα ποδήλατα