Ποδηλατόδρομοι στην Βουλγαρία

Κάποιοι υπεύθυνοι στην Βουλγαρία μάλλον έχουν παράξενο χιούμορ. . Πως αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί η δημιουργία αυτού του ποδηλατοδρόμου;

 

Ποδηλατόδρομοι στην Βουλγαρία

 

Ποδηλατόδρομοι στην Βουλγαρία

 

Ποδηλατόδρομοι στην Βουλγαρία

 

Ποδηλατόδρομοι στην Βουλγαρία

 

Ποδηλατόδρομοι στην Βουλγαρία

 

Ποδηλατόδρομοι στην Βουλγαρία

 

Ποδηλατόδρομοι στην Βουλγαρία

 

Ποδηλατόδρομοι στην Βουλγαρία

 

Ποδηλατόδρομοι στην Βουλγαρία

 

Ποδηλατόδρομοι στην Βουλγαρία

 

Ποδηλατόδρομοι στην Βουλγαρία