Πράγματα που ανήκουν πλέον στα δέντρα

Όταν τα δέντρα μεγαλώνουν αποκτούν και ιδιοκτησία. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει σε κάποιον που θα δει τις φωτογραφίες που ακολουθούν...

Πράγματα που ανήκουν πλέον στα δέντρα

Πράγματα που ανήκουν πλέον στα δέντρα

Πράγματα που ανήκουν πλέον στα δέντρα

Πράγματα που ανήκουν πλέον στα δέντρα

Πράγματα που ανήκουν πλέον στα δέντρα

Πράγματα που ανήκουν πλέον στα δέντρα

Πράγματα που ανήκουν πλέον στα δέντρα