Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Ο Κινεζικός στρατός προετοιμάζεται για την παρέλαση που γίνεται κάθε χρόνο την 1 Οκτωβρίου στο Πεκίνο.

Εκείνη την μέρα όλα πρέπει να είναι τέλεια και δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη.. ούτε καν στην προετοιμασία. Λέγεται ότι το 90% των όπλων που εμφανίζονται σε αυτή την παρέλαση, εμφανίζονται για πρώτη φορά στο κοινό..

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα

Προετοιμασία παρέλασης στην Κίνα