Στην συνέχεια μπορείτε να βρείτε οδηγίες για το πως θα φτιάξετε 12 πρωτότυπες χάρτινες σαΐτες.Το μόνο που θα χρειαστείτε φυσικά είναι το χαρτί και.. καλές πτήσεις!

Χάρτινες σαΐτες

Χάρτινες σαΐτες

Χάρτινες σαΐτες

Χάρτινες σαΐτες

Χάρτινες σαΐτες

Χάρτινες σαΐτες

Χάρτινες σαΐτες

Χάρτινες σαΐτες

Χάρτινες σαΐτες

Χάρτινες σαΐτες

Χάρτινες σαΐτες

Χάρτινες σαΐτες