Ρεαλιστικά γλυπτά κρανίων από παλιά βιβλία

Ο Καναδός καλλιτέχνης Maskull Lasserre χρησιμοποιεί στοίβες από παλιά εγχειρίδια υπολογιστών για να κατασκευάσει ρεαλιστικά ανθρώπινα κρανία. 

Το έργο του, που ο ίδιος το ονομάζει Incarnate (Three Degrees of Certainty II), το χαρακτηρίζει ως μια εξερεύνηση αξιών, προσδοκιών και χρησιμότητας. 

 

Ρεαλιστικά γλυπτά κρανίων από παλιά βιβλία

 

Ρεαλιστικά γλυπτά κρανίων από παλιά βιβλία

 

Ρεαλιστικά γλυπτά κρανίων από παλιά βιβλία

 

Ρεαλιστικά γλυπτά κρανίων από παλιά βιβλία

 

Ρεαλιστικά γλυπτά κρανίων από παλιά βιβλία

 

Ρεαλιστικά γλυπτά κρανίων από παλιά βιβλία

 

Ρεαλιστικά γλυπτά κρανίων από παλιά βιβλία

 

Ρεαλιστικά γλυπτά κρανίων από παλιά βιβλία

 

Ρεαλιστικά γλυπτά κρανίων από παλιά βιβλία

 

Ρεαλιστικά γλυπτά κρανίων από παλιά βιβλία