Σπίτι από σακιά με χώμα

Κάποιοι είχαν την ιδέα να κατασκευάσουν ένα σπίτι χρησιμοποιώντας τα πιο παράξενα (και τα πιο οικονομικά) υλικά. Σακιά γεμισμένα με άμμο, χαρτί, ξύλα, σκοινί, παλιές μπουκάλες νερού. Το αποτέλεσμα θα σας καταπλήξει…

 

Σπίτι από σακιά από άμμο

 

Σπίτι από σακιά από άμμο

 

Σπίτι από σακιά από άμμο

 

Σπίτι από σακιά από άμμο

 

Σπίτι από σακιά από άμμο

 

Σπίτι από σακιά από άμμο

 

Σπίτι από σακιά από άμμο

 

Σπίτι από σακιά από άμμο

 

Σπίτι από σακιά από άμμο

 

Σπίτι από σακιά από άμμο

 

Σπίτι από σακιά από άμμο

 

Σπίτι από σακιά από άμμο

 

Σπίτι από σακιά από άμμο

 

Σπίτι από σακιά από άμμο

 

Σπίτι από σακιά από άμμο

 

Σπίτι από σακιά από άμμο

 

Σπίτι από σακιά από άμμο

 

Σπίτι από σακιά από άμμο

 

Σπίτι από σακιά από άμμο

 

Σπίτι από σακιά από άμμο

 

Σπίτι από σακιά από άμμο

 

Σπίτι από σακιά από άμμο