Όλοι έχουμε παίξει σαν μικρά παιδιά με τα τουβλάκια LEGO. Ο James May από την Μεγάλη Βρετανία μάλλον όμως δεν τα ξεπέρασε ποτέ. Δεν εξηγείτε διαφορετικά το ότι αποφάσισε να κατασκευάσει το σπίτι του αποκλειστικά και μόνο από τουβλάκια!


Σπίτι από τουβλάκια LEGO

Σπίτι από τουβλάκια LEGO

Σπίτι από τουβλάκια LEGO

Σπίτι από τουβλάκια LEGO

Σπίτι από τουβλάκια LEGO

Σπίτι από τουβλάκια LEGO

Σπίτι από τουβλάκια LEGO

Σπίτι από τουβλάκια LEGO

Σπίτι από τουβλάκια LEGO

Σπίτι από τουβλάκια LEGO

Σπίτι από τουβλάκια LEGO

Σπίτι από τουβλάκια LEGO

Σπίτι από τουβλάκια LEGO

Σπίτι από τουβλάκια LEGO

Σπίτι από τουβλάκια LEGO

Σπίτι από τουβλάκια LEGO

Σπίτι από τουβλάκια LEGO

Σπίτι από τουβλάκια LEGO

Σπίτι από τουβλάκια LEGO

Σπίτι από τουβλάκια LEGO

Σπίτι από τουβλάκια LEGO