Στη Ρωσία πάγωσε η θάλασσα!

Στην Ρωσία τον χειμώνα η θερμοκρασία είναι τόσο χαμηλή που κυριολεκτικά… παγώνει η θάλασσα!

Πάγωσε η θάλασσα!

Πάγωσε η θάλασσα!

Πάγωσε η θάλασσα!

Πάγωσε η θάλασσα!

Πάγωσε η θάλασσα!

Πάγωσε η θάλασσα!

Πάγωσε η θάλασσα!

Πάγωσε η θάλασσα!

Πάγωσε η θάλασσα!

Πάγωσε η θάλασσα!

Πάγωσε η θάλασσα!

Πάγωσε η θάλασσα!