Τα σπίτια – κύβοι στην Ολλανδία

Τα σπίτια – κύβοι ή σπίτια Kubuswoningen όπως είναι περισσότερο γνωστά σχεδιάστηκαν από τον αρχιτέκτονα Ολλανδό Piet Blom. Αρκετές δεκάδες τέτοια σπίτια με αυτό το ασυνήθιστο σχήμα κατασκευάστηκαν στο Rotterdam και στο Helmond στα μέσα της δεκαετίας του ’70.

Η συνολική έκταση της κάθε κατοικίας είναι περίπου 100 τ.μ. αν και περίπου το ένα τέταρτο του χώρου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω του σχήματος. Από το 2009, αρκετά από αυτά τα σπίτια κύβους έχουν μετατραπεί σε ξενώνες.

 

Τα σπίτια - κύβοι στην Ολλανδία

 

Τα σπίτια - κύβοι στην Ολλανδία

 

Τα σπίτια - κύβοι στην Ολλανδία

 

Τα σπίτια - κύβοι στην Ολλανδία

 

Τα σπίτια - κύβοι στην Ολλανδία

 

Τα σπίτια - κύβοι στην Ολλανδία

 

Τα σπίτια - κύβοι στην Ολλανδία

 

Τα σπίτια - κύβοι στην Ολλανδία

 

Τα σπίτια - κύβοι στην Ολλανδία

 

Τα σπίτια - κύβοι στην Ολλανδία

 

Τα σπίτια - κύβοι στην Ολλανδία

 

Τα σπίτια - κύβοι στην Ολλανδία

 

Τα σπίτια - κύβοι στην Ολλανδία