Οι περισσότεροι άνθρωποι θα αγοράσουν το καλύτερο αυτοκίνητο για τα χρήματα που έχουν σκοπό να διαθέσουν και θα το αφήσουν στην ησυχία του. Είναι αυτοί που είτε τους αρέσει το αυτοκίνητο τους έτσι όπως ακριβώς είναι είτε δεν έχουν ούτε τα χρήματα αλλά ούτε και την διάθεση να αλλάξουν κάτι πάνω του.

Υπάρχουν όμως και αυτοί που ξοδεύουν περισσότερα χρήματα από όσα έδωσαν για να το αγοράσουν, για να το.. αλλάξουν! Είναι αυτοί που θέλουν το αυτοκίνητο τους να μην μοιάζει με κανένα άλλο, να είναι μοναδικό!

Δυστυχώς, μερικές φορές, στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν το τέλειο αυτοκίνητο, καταλήγουν να κατασκευάσουν το.. χειρότερο!  Δείτε μερικά από τα χειρότερα “φτιαγμένα” αυτοκίνητα στο φωτογραφικό αφιέρωμα που ακολουθεί..

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα

dinfo.gr - Τα 35 χειρότερα "φτιαγμένα" αυτοκίνητα