Τεχνική Selective Coloring

Στην τεχνική Selective color ένα μέρος της εικόνας μετατρέπεται σε μαυρόασπρο ενώ το υπόλοιπο παραμένει έγχρωμο. Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας στρώματα και μάσκες στο λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών. Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία μπορεί να δώσει πολύ ισχυρό νόημα σε μια φωτογραφία, αλλά μερικές φορές λίγο χρώμα την κάνει πραγματικά εξαιρετική.

Η τεχνική Selective color τονίζει τμήματα της φωτογραφίας και εφιστά την προσοχή περισσότερο στο θέμα. Μπορεί να μετατρέψει μια απλή φωτογραφία σας, σε ένα πραγματικό έργο τέχνης.

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring

 

Τεχνική Selective Coloring