Η πραγματική αγάπη θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι…

Τι είναι η πραγματική αγάπη;