Το πουρμπουάρ τελικά δεν είναι πόλη..

Σύμφωνα με το wikipedia, το πουρμπουάρ (γαλλικά: Pourboire) είναι μια συνηθισμένη στην Ελλάδα λέξη που αποδίδει τον όρο φιλοδώρημα. Προέρχεται από τις γαλλικές λέξεις pour και boire που κατά κυριολεξία σημαίνουν «Για να πιείς». Άρα, έμμεσα, κάποιος δίνει ένα φιλοδώρημα σε κάποιον «για να πιει κάτι».

Συνήθως το πουρμπουάρ δίνεται ως μια μορφή ευχαριστίας σε κάποιον που παρείχε μια εξυπηρέτηση ή μια υπηρεσία σε ικανοποιητικό για τον αποδέκτη της βαθμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις δίνεται και χωρίς να συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Στην Ελλάδα το πουρμπουάρ είναι πολύ συνηθισμένο, ειδικά σε περιπτώσεις ψυχαγωγίας και εστίασης.

Τι γίνεται όμως αν δουλεύετε και οι πελάτες σας δεν γνωρίζουν ή κάνουν πως δεν γνωρίζουν τι σημαίνει η λέξη πουρμπουάρ;
Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr

 

Πουρμπουάρ - dinfo.gr